Coaching

Wilt u ook uw functioneren verbeteren? Coachen is het vergroten van begrip en inzicht en het verbeteren van je gedrag. Voor een coachingstraject bij Reflexxie Care zijn de kernwaarden; integriteit, flexibiliteit, aandacht, zorgvuldig, probleemoplossend, doelgericht, positief en persoonlijk en professionele groei.
Uw gecertificeerde persoonlijke coach gaat samen met u op onderzoek en aan de hand van gesprekken, oefeningen, coachingsmodellen en testjes wordt de door u gewenste verandering bereikt. Een coachingstraject omvat meerdere gesprekken. Het eerste gesprek is een ‘klik’-gesprek om te kijken of er een klink is tussen u en de coach. Na deze kennismaking besluiten we samen of we het traject met elkaar ingaan.
Het is mogelijk om een individueel coachingstraject te starten gericht op persoonlijke groei of een coachingstraject gericht op het beter hanteren van stress in uw werk.
Om u goed te kunnen coachen op uw werkplek komen wij ook op locatie. Bij aanmelding kunt u aangeven of u voorkeur heeft om op locatie gecoacht te worden of binnen de vertrouwelijke spreekkamer van ons bureau.

Werkwijze

In het eerste coachgesprek staat uw coachvraag vraag centraal. Waarom wilt u gecoacht worden? Wat zijn de problemen die een rol spelen? Wat wilt u bereiken met het coachtraject?
In de vervolggesprekken gaan we samen aan de slag om de door u bepaalde doelen te bereiken. In overleg bepalen we de frequentie van onze gesprekken.
Tussen de gesprekken door gaat u zelf aan het werk met opdrachten. Het doel van het coachingstraject houden we samen scherp in de gaten. Samen stellen we vast of uw doel bereikt hebt. U bepaalt of u het wenselijk vindt om verder te gaan of dat u tevreden bent en we het coachingstraject kunnen afsluiten met een evaluatie.

Kosten

Kennismakingsgesprek | 30 minuten | gratis
Sessie | 60 minuten | €150
(Prijs is exclusief BTW, voorbereidings- en verslaguren en reiskosten)

Aanmelding

U kunt zich aanmelden per mail via reflexxie-care@reflexxie.nl of per telefoon onder kantoortijden op 070-3698704. Wij behandelen uw aanmelding vertrouwelijk.