Geregeld komen wij in onze praktijk verwijsbrieven tegen die niet helemaal aan de normen voldoen en daardoor niet geldig zijn. Wat kunt u zelf doen? Check als u een verwijsbrief heeft gekregen van de huisarts of deze voldoet aan de volgende criteria:

  • De datum van verwijzen (deze moet vóór de datum van het eerste gesprek liggen en mag maximaal een half jaar oud zijn);
  • Naam, adres en woonplaats van u (de zogenoemde NAW-gegevens);
  • Naam, adres en woonplaats van de verwijzer, in dit geval uw huisarts met daarbij de functie;
  • De AGB-code van de huisarts;
  • Handtekening en/of stempel van de praktijk;
  • Een expliciete uitspraak over (een vermoeden van) een psychische (DSM-V) stoornis, zoals bijvoorbeeld een Angststoornis, Depressieve Stoornis, PTSS, ADHD etc;
  • Een uitspraak of het een doorverwijzing voor generalistische basis GGZ (GB-GGZ) betreft of voor de gespecialiseerde ggz/specialistische GGZ (S-GGZ).

Indien er één of meerdere van deze gegevens ontbreekt/ontbreken, is de verwijsbrief helaas niet geldig. Neem in dat geval contact op met uw huisarts om de verwijsbrief helemaal compleet te laten maken.