Meest recente berichten

Afwezigheid psychiater
| jun 14, 2018 | 
Door omstandigheden is de heer M. Kattemölle, psychiater, voor langere tijd afwezig en hebben wij onze samenwerking moeten opschorten vanaf 12 juni 2018. Wij zijn bezig om op korte termijn vervanging te regelen.

Aanmeldspreekuur

| apr 10, 2018 | 
U kunt zich aanmelden bij Reflexxie op maandagen van 15:00-17:00 uur en op vrijdagen van 10:30-12:30 uur op telefoon 070-3698704. Helaas is door het grote aantal aanmeldingen de wachttijd tot intake langer dan gebruikelijk.

 

 

Geregeld komen wij in onze praktijk verwijsbrieven tegen die niet helemaal aan de normen voldoen en daardoor niet geldig zijn. Wat kunt u zelf doen? Check als u een verwijsbrief heeft gekregen van de huisarts of deze voldoet aan de volgende criteria:

  • De datum van verwijzen (deze moet vóór de datum van het eerste gesprek liggen en mag maximaal een half jaar oud zijn);
  • Naam, adres en woonplaats van u (de zogenoemde NAW-gegevens);
  • Naam, adres en woonplaats van de verwijzer, in dit geval uw huisarts met daarbij de functie;
  • De AGB-code van de huisarts;
  • Handtekening en/of stempel van de praktijk;
  • Een expliciete uitspraak over (een vermoeden van) een psychische (DSM-V) stoornis, zoals bijvoorbeeld een Angststoornis, Depressieve Stoornis, PTSS, ADHD etc;
  • Een uitspraak of het een doorverwijzing voor generalistische basis GGZ (GB-GGZ) betreft of voor de gespecialiseerde ggz/specialistische GGZ (S-GGZ).

Indien er één of meerdere van deze gegevens ontbreekt/ontbreken, is de verwijsbrief helaas niet geldig. Neem in dat geval contact op met uw huisarts om de verwijsbrief helemaal compleet te laten maken.