Samenwerking

Samenwerking psychiaters en huisartsen

Binnen onze praktijk werkt een psychiaters Dhr. drs. M. Kattemölle, op de maandagen. Hij is beschikbaar voor consultatie en medicamenteuze therapie. U kunt hem bereiken via ons praktijknummer 070-36 98 704.